מידע כללי על פראג

הצטרף לפראג למטיילים

אם יש לך שאלות או שסתם בא לך לשמוע עוד טיפים הצטרף לקבוצה פראג למטיילים

 בקבוצה תוכל לקבל טיפים ומענה על שאלות מדריכים מקומיים וישראלים שחיים בפראג

בקבוצה למעלה מ10K חברים